Bli medlem

Falsterbonäsets

Museiförening

Bli medlem !

Medlemsavgiften är 150 kronor per år.

 

Som medlem går du och din familj gratis in på muséet och

Andreas Lundbergagården.

 

Ange ditt namn då du betalar in avgiften till

Falsterbonäsets Museiförening plusgiro konto 149235-4.

Skicka gärna samtidigt ett mail till

info@falsterbomuseum.se

och ange din postadress.

 

Välkommen i föreningen.

 

.