kontakt

Falsterbonäsets

Museiförening

Kontakta oss

Vår adress är:

 

Falsterbonäsets Museiförening

Sjögatan

239 40 Falsterbo

info@falsterbomuseum.se

 

N 55´´23´20.04´´ E 12´´50´7.8´´

Organisations nr 847 000-5185.

 

Plusgiro nr 149 235 - 4

 

.