styrelse

Falsterbonäsets

Museiförening

Styrelse 2017

 

Bengt Modéer ordförande

Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

Tel 47 18 34 Mobil 073 34718 30

bengt.modeer@telia.com

 

Patrik Åkesson vice ordförande utsedd av Vellinge KF

Lagmanshejdeväg 30 239 30 Skanör

Tel arb 97 46 96 Mobil 0707 300 100

patrik.n.b.akesson@gmail.com

 

Per Bergkvist sekreterare

Östra Gyeholmsvägen 27, 239 31 Skanör

Tel 0735 43 07 38

p.bergkvist@hotmail.com

 

Bengt Hansson kassaförvaltare

Gräsandsvägen 13 239 41 Falsterbo

Tel bost 47 22 42 Mobil 0705 47 22 42

bankabengt@bredband.net

 

 

Thomas Romberg museikonsult

Storgatan 15  239 40 Falsterbo

Tel bost 47 28 33

thomas.romberg@kvarteretbjornen.se

 

Göran Davidson tillsyningsman

Västergatan 29 239 30 Skanör

Tel bost 47 50 91 Mobil 0705 75 32 79

goran.davidson@telia.com

Per Engleson utställningsansvarig

Gränsvägen 10 236 33 Höllviken

Tel bost 45 07 69 Mobil 0708 26 21 79

per.engleson@gmail.com

 

Bengt Ericson kontaktperson med Roddarelaget

Slåttervägen 28 239 31 Skanör

Mobil 070 9452415

bengt.ericson2@gmail.com

 

Boel Franzén Sveger utsedd av Vellinge KF

Malmövägen 13 , 239 34 Skanör.

Tel bost. 47 06 26 Mobil 0708 93 68 50

boel.franzen.sveger@telia.com

 

 

 

.