styrelse

Falsterbonäsets

Museiförening

Styrelse 2018

 

Bengt Modéer Ordförande

Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

Mobil 0733-47 18 30

bengt.modeer@telia.com

 

Patrik Åkesson Vice ordförande. (Utsedd av Vellinge KF)

Lagmanshejdeväg 30, 239 30 Skanör

Mobil 0707-30 01 00

patrik.n.b.akesson@gmail.com

 

Bengt Hansson Kassaförvaltare

Gräsandsvägen 13, 239 41 Falsterbo

Tel bost 040-47 22 42 Mobil 0705-47 22 42

bankabengt@bredband.net

 

Tord Hillstedt Sekreterare

Hökvägen 3, 239 32 Skanör

Mobil 0705-47 22 19

tord.hillstedt@gmail.com

 

Thomas Romberg Ledamot

Storgatan 15, 239 40 Falsterbo

Mobil 0701-47 05 33

thomas.romberg@kvarteretbjornen.se

 

Bengt Ericson Ledamot (kontktperson med Roddarelaget)

Slåttervägen 28, 239 31 Skanör

Mobil 0709-45 24 15

bengt.ericson2@gmail.com

Boel Franzén Sveger Ersättare för Patrik Åkesson (Utsedd av Vellinge KF)

Malmövägen 13 , 239 34 Skanör.

Tel. bost. 040-47 06 26 Mobil 0708-93 68 50

boel.franzen.sveger@telia.com

 

Göran Davidson Tillsyningsman

Västergatan 29, 239 30 Skanör

Mobil 0705-75 32 79

goran.davidson@telia.com

 

 

 

 

 

 

.