Bli medlem

Falsterbonäsets

          Museiförening

Bli medlem !

Medlemsavgiften är 200 kronor per år.


Som medlem går du och din familj gratis in på muséet och

Andreas Lundbergagården.


Ange ditt namn då du betalar in avgiften till

Falsterbonäsets Museiförening bankgiro konto 5344-9385.

Skicka gärna samtidigt ett mail till

info@falsterbomuseum.se

och ange din postadress.


          Välkommen i föreningen.        


.