nmuseiet

Huvudbyggnaden


Entréhallen

Här visas föremål och foton med anknytning till järnvägens ankomst till Skanör och Falsterbo år 1904. I en text berättas om hur samhället påverkades då järnvägsfamiljer bosatte sig här. På en vägg kan besökaren se alla stationerna mellan Malmö Västra och Falsterbo. I hallen finns ett montage som utvisar den gamla bebyggelsen kring Rådhustorget i Skanör. Här finns också en del bärnstenshistoria.


Medeltidsrummet

Här visas ett stort antal jordfynd från 1200–1600-talet och montage avseende borgen i Skanör och slottet i Falsterbo. Projektet Medeltida Falsterbo som syftar till att nå bättre kunskap om den medeltida staden redovisas här i en särskild utställning. I en del finns ett kyrkorum med föremål från de båda kyrkorna och kopior av väggmålningar.


Sjöfartsrummet

I rummet finns ett montage som visar hur vippfyren på Kolabacken såg ut. Historiken kring fyrskeppen, lotsningen och livräddningen berättas med målningar, texter och bilder. Här finns också många olika nautiska föremål. Ett antal skeppsmålningar pryder väggarna och i ett särskilt montage berättas om sjökaptenen Carl Eduard Andersson och hans seglatser.


Källarplanet

I trappan ned till källaren sitter ett antal sättugnsplåtar. De blev aldrig återmonterade efter de stora bränderna. Nere i källaren finns en berättelse om jordbruksåret här på orten före järnvägens ankomst. Vykort illustrerar texten som i stort har hämtats ur Orvar Kristerssons barndomsskildring Falsterbo kring sekelskiftet. Här visas också bruksföremål från hemmen men också redskap som användes vid torvtäckt inför byggandet av tångvallar.


Andra våningen

På väggen längs trappan upp sitter ett stort antal skolfoton. Barnens klädsel säger en del om levnadsförhållandena här. Många kan här finna foton på gamla släktingar och vänner. Väl uppe på andra våningen så finns en skolsal med föremål från tidigt 1900-tal i Falsterbo. I hallen finns bland annat den välkända vargen som sköts i Ljunghusen 1908. Här visas också filmer. Vidare finns på detta plan ett naturrum med uppstoppade fåglar och däggdjur. Den utdöda stortrappen ingår i samlingarna.


Södra längan

I denna stora hall kan du beskåda vraket av ett skepp från 1200-talet, en s.k. knarr. Vraket grävdes fram på Södra stranden strax nedanför Sjögatan på 1930-talet. I hallen finns många andra nautiska föremål och vidare en del föremål, texter och foton som berättar om ålfisket och annat fiske här på orten.

Intill hallen finner du en mindre avdelning om golfsportens historia i Falsterbo. Du får en inblick i hur golfsporten kom till Falsterbo och kom att utvecklas till den stora sporten för såväl sommargäster som hemmabor.


Byggnaderna i öster


I ett öppet skjul står en brandvagn från tidigt 1900-tal och där bredvid finns en brandbod. I denna har samlats brandutrustning från gamla tider och här finns också berättelser om de stora bränderna i Skanör och Falsterbo under perioden 1874 – 1911.


Norra länganHär finner du en arkitektutställning som visar en del av de arkitektritade vackra villorna från tidigt 1900-tal. Vidare finns här en interiör från ett tidigt sommarhus i Falsterbo. Fotografen Matilda Månson var verksam i Falsterbo från det att järnvägen kommit hit 1904 och sommargästerna börjat anlända. Hennes gamla fotoateljé finns nu här i en monter och en del av hennes fina fotografier visas i anslutning därtill.


Föreningen har därtill varierande utställningar i denna länga. För närvarande finns här ett bildmontage som berättar om det gamla ridfältet vid Fyrvägen i Falsterbo och vidare ett montage av bilder som tagits av malmöfotografen Pierre Mens då han var verksam i Falsterbo på 1950-talet.


Genom en särskild ingång till den norra längan kommer du in i Bror Bengtssons speceriaffär, som låg på Östergatan i Skanör fram till början av 1970-talet. Här kan du ana hur det gick till då det fortfarande handlades i lös vikt och över disk.