nstyrelse

Styrelse 2024


Bengt Modéer Ordförande

Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

Mobil 0733-471830

bengt.modeer65@gmail.com


Patrik Åkesson Vice ordförande (utsedd av Vellinge KF)

Lagmanshejdeväg 30, 239 30 Skanör

Mobil 0707-300100

patrik.n.b.akesson@gmail.com


Anna Thulin Kassaförvaltare

Storkvägen 5, 239 41 Falsterbo

Mobil 0706-916510

anna@ulas.se


Tord Hillstedt Sekreterare

Hökvägen 3, 239 32 Skanör

Mobil 0705-472219

tord.hillstedt@gmail.com


Thomas Romberg Ledamot

Storgatan 15, 239 40 Falsterbo

Mobil 0701-470533

thomas.romberg@kvarteretbjornen.se


Helene Rönnberg Ledamot

Möllemadsvägen 33, 239 42 Falsterbo

0702-912861

helene.ronnberg@gmail.com


Bengt Ericson Ledamot (kontaktperson med Roddarelaget)

Slåttervägen 28, 239 31 Skanör

Mobil 0709-452415

bengt.ericson2@gmail.com


Nils-Arvid Andersson Ledamot

Brisvägen 4

239 42 Falsterbo

Mobil 0760-239374

natureasculture@gmail.com


Tillsyningsman

Göran Davidson

Västergatan 29, 239 30 Skanör

Mobil 0705-753279

goran.davidson@telia.com