nlitteratur

Falsterbo kring sekelskiftet av Orvar Kristersson.


Orvar Kristersson, född 1890, kom från en sjömanssläkt. Han växte upp i Falsterbo och blev snickare och byggmästare. I denna bok berättar han om samhället i gamla tider då han var liten pojke. Boken är rikligt illustrerad. Pris: 120 kronor.


Falsterbo när byn blev badort.


Orvar Kristersson fortsätter här sina barndomsminnen genom att berätta om tiden då järnvägen och med den sommargästerna kom till Falsterbo. Även denna bok har många bilder. Pris: 120 kronor.


Falsterbonäset, en kåserisamling av Lars Dufberg.


Boken innehåller ett 40-tal artiklar som skrevs åren 1984-2009. De avhandlar allt från Lars Dufbergs egna barndomsminnen till historier kring bebyggelsen och händelser här på Falsterbonäset. Rikt illustrerad. Pris 240 kronor.


I generationers kölvatten. Redaktör Ragnar Bergström.


Boken innehåller ett stort antal berättelser om sjöfarten kring Falsterbonäset, om sjökaptenerna och skeppen samt om lotsarna. Många bilder. Pris: 150 kronor.


När golfarna tog tåget av Bengt Modéer.


Om järnvägens roll för den tidiga golfen i Sverige. En resa genom hela vårt land för de golfintresserade. Nedslag göres i alla tre näsetgolfklubbarnas historia. Rikligt illustrerad. Pris: 120 kronor.


 

Böckerna säljes under museisäsongen i Museikiosken. Beställning kan också ske genom föreningens infoadress, varvid tillkommer kostnad för emballage och frakt.