styrelse

Falsterbonäsets

          Museiförening

                                 Styrelse 2020


Bengt Modéer                     Ordförande

                                               Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

                                               Mobil  0733-47 18 30

                                               bengt.modeer@telia.com


Patrik Åkesson                   Vice ordförande.  (Utsedd av Vellinge KF)

                                              Lagmanshejdeväg 30,  239 30  Skanör

                                              Mobil  0707-30 01 00

                                              patrik.n.b.akesson@gmail.com


Bengt Hansson                   Kassaförvaltare

                                               Gräsandsvägen 13,  239 41  Falsterbo

                                               Mobil  0705-47 22 42

                                               bankabengt@bredband.net    


Tord Hillstedt                       Sekreterare                       

                                               Hökvägen 3,  239 32  Skanör

                                               Mobil 0705-47 22 19

                                               tord.hillstedt@gmail.com


Thomas Romberg                Ledamot

                                               Storgatan 15, 239 40  Falsterbo

                                               Mobil 0701-47 05 33

                                               thomas.romberg@kvarteretbjornen.se


Helene Rönnberg                 Ledamot

                                               Möllemadsvägen 33, 239 42  Falsterbo

                                               0702-91 28 61

                                               helene.ronnberg@gmail.com


Mats Olsson                         Ledamot

                                              Tröskevägen 24, 239 31  Skanör

                                               Mobil 0760-15 36 74

                                               m.ag46@hotmail.com


Bengt Ericson                      Ledamot (kontaktperson med Roddarelaget)

                                               Slåttervägen 28,   239 31 Skanör

                                               Mobil  0709-45 24 15

                                               bengt.ericson2@gmail.com   

             

Göran Davidson                  Tillsyningsman

                                               Västergatan 29,  239 30  Skanör

                                               Mobil 0705-75 32 79

                                               goran.davidson@telia.com


               


.