styrelse

                                 Styrelse 2021


Bengt Modéer                     Ordförande

                                              Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

                                              Mobil  0733-471830

                                              bengt.modeer65@gmail.com


Patrik Åkesson                   Vice ordförande (utsedd av Vellinge KF)

                                              Lagmanshejdeväg 30,  239 30  Skanör

                                              Mobil  0707-300100

                                              patrik.n.b.akesson@gmail.com


Bengt Hansson                   Kassaförvaltare

                                              Gräsandsvägen 13,  239 41  Falsterbo

                                              Mobil  0705-472242

                                              bankabengt6@bredband.net    


Tord Hillstedt                       Sekreterare                       

                                              Hökvägen 3,  239 32  Skanör

                                              Mobil 0705-472219

                                              tord.hillstedt@gmail.com


Thomas Romberg               Ledamot

                                              Storgatan 15, 239 40  Falsterbo

                                              Mobil 0701-470533

                                              thomas.romberg@kvarteretbjornen.se


Helene Rönnberg                Ledamot

                                              Möllemadsvägen 33, 239 42  Falsterbo

                                              0702-912861

                                              helene.ronnberg@gmail.com


Mats Olsson                        Ledamot

                                             Tröskevägen 24, 239 31  Skanör

                                             Mobil 0760-153674

                                             m.ag46@hotmail.com


Bengt Ericson                     Ledamot (kontaktperson med Roddarelaget)

                                             Slåttervägen 28,   239 31 Skanör

                                             Mobil  0709-452415

                                             bengt.ericson2@gmail.com 


Nils-Arvid Andersson         Ersättare för Patrik Åkesson (utsedd av Vellinge KF)

                                              Brisvägen 4

                                              239 42 Falsterbo       

                                              Mobil 0760-239374

                                              natureasculture@gmail.com

 

Göran Davidson                  Tillsyningsman

                                              Västergatan 29,  239 30  Skanör

                                              Mobil 0705-753279

                                              goran.davidson@telia.com