styrelse

                                 Styrelse 2021


Bengt Modéer                     Ordförande

                                             Måns Anders sträte 8, 239 40 Falsterbo

                                             Mobil  0733-471830

                                             bengt.modeer65@gmail.com


Patrik Åkesson                   Vice ordförande (utsedd av Vellinge KF)

                                             Lagmanshejdeväg 30,  239 30  Skanör

                                             Mobil  0707-300100

                                             patrik.n.b.akesson@gmail.com


Bengt Hansson                  Kassaförvaltare

                                             Gräsandsvägen 13,  239 41  Falsterbo

                                             Mobil  0705-472242

                                             bankabengt6@bredband.net    


Tord Hillstedt                      Sekreterare                       

                                             Hökvägen 3,  239 32  Skanör

                                             Mobil 0705-472219

                                             tord.hillstedt@gmail.com


Thomas Romberg              Ledamot

                                             Storgatan 15, 239 40  Falsterbo

                                             Mobil 0701-470533

                                             thomas.romberg@kvarteretbjornen.se


Helene Rönnberg               Ledamot

                                             Möllemadsvägen 33, 239 42  Falsterbo

                                             0702-912861

                                             helene.ronnberg@gmail.com                                   

                                  

Bengt Ericson                     Ledamot (kontaktperson med Roddarelaget)

                                             Slåttervägen 28,   239 31 Skanör

                                             Mobil  0709-452415

                                             bengt.ericson2@gmail.com 


Nils-Arvid Andersson        Ledamot

                                             Brisvägen 4

                                             239 42 Falsterbo

                                             Mobil 0760-239374       

                                             natureasculture@gmail.com

                                              

Göran Davidson                 Tillsyningsman

                                             Västergatan 29,  239 30  Skanör

                                             Mobil 0705-753279

                                             goran.davidson@telia.com