nandreas

Gården som ligger på Östergatan 10 i Falsterbo är den äldsta och en av de mest intressanta gårdarna i Falsterbo. Längorna är byggda under olika perioder, den äldsta redan på 1600-talet. Skepparen Andreas Lundberg köpte gården på en dödsboauktion 1857. Han avled redan 1869 och därefter drevs gården av änkan Karna och de sex barnen. För att klara familjens ekonomi såldes den södra delen av gården. Familjen drev jordbruk med husdjur och hade sädesodling på sina marker i Stora vången. Dottern Ellida gifte sig med kustroddaren Carl Otto Brandt från Trelleborg. De bosatte sig i Skanör där Carl Otto var roddare vid Skanörs Livräddningsstation. Då Carl Otto avled 1900 flyttade Ellida med då 3-åriga Ebba och 4-årige Thure till sin mor Karna i Falsterbo.

Karna avled 1906.


Ebba Brandt hade en skapande och konstnärlig läggning. Hon utbildade sig till hemsömmerska och bodde kvar på gården med sin mor Ellida och en syster. I sitt arbete som hemsömmerska lämnade hon hemmet i perioder för arbete hos olika kunder. Genom köp blev Ebba Brandt ägare till gården. Hon var ogift och bodde ensam kvar på gården efter moderns död 1946. För att klar ekonomin hade familjen efterhand sålt av marker i Stora vången.


Ebba Brandt ville att den gamla gården skulle bevaras för att kunna visa kommande generationer. På hennes ansökan blev fastigheten byggnadsminnesförklarad 1971. Under åren därefter skedde nödvändiga reparationer med ekonomisk hjälp från staten. Ebba Brandt testamenterade gården till Falsterbonäsets Museiförening och efter hennes frånfälle 1976 restaurerades gården ytterligare och är nu ett levande museum. Östra längan, Stallet, användes till konstutställningar. Västra längan längs Östergatan hyres ut. Norra längan innehåller ett skepparhem från senare delen av 1800-talet. Här finns många föremål med anknytning till Ebba Brandts familj.


Andreas Lundbergagården är en spegel av äldre liv i Falsterbo och är väl värt ett besök. Besökstiderna finns angivna på aktivitetslistan för föreningen.