npher

Pehr Sjöstrand flyttade till Skanör strax före pensionering 1997 efter 35 år som forsknings-ingenjör vid Lunds Tekniska Högskola inom Elektrisk mätteknik.

Pensionerigen gjorde att intresset för film kunde ägnas mer tid. Lars Dufberg -nestor vad gäller Näsets historia -blev en samarbetspartner under många år och ledde till att flera historiska filmer om Skanör och Falsterbo producerades.


Falsterbo Muséum anförtrodde sin samling av donerade filmer från 1930-talet och framåt åt Pehr för att göra en modern överföring till digitalt format, som medför att de gamla filmerna kan bevaras i oförändrat skick under lång tid. Vellinge kommun gav också tillstånd till att på samma sätt säkerställa hållbarheten på originalfilmerna från bygget av Falsterbokanalen 1940-42. I båda fallen fick alla filmerna, som saknade ljud, nu trovärdigt ljud förutom kommentar.

Falsterbonäsets muséum presenterar på Youtube ett antal filmer med anknytning till Näset.

Läs informationen och klicka på respektive länk:1. Falsterbonäset i gammal tid (7m 32s)

Tiden från fyren 1222, gammal och ny väg,

Hansa koggar, Linné, turister och Nutid.

Länk till filmen


2. Falsterbo från Dåtid till Nutid (24m o3s)

Den bitvis dramatiska berättelsen om de gamla delarna av staden med detaljer om det gamla samhället från tiden före de stora bränderna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fram till dagens samhälle.

Länk till filmen


3. Skanör från Dåtid till Nutid (20m 51s)

Katastrofala bränder, översvämning och förändringen från gammal tid till nutid börjar. Stadens hamn byggs, tåget kommer och försvinner och massturismen växer fram.

Länk till filmen


4. Välkommen till Skanör och Falsterbo (38m 19s)

En kort tillbakablick följt av 15 korta delar om sevärdheter och företeelser i Skanör och Falsterbo.

Länk till filmen


5. Fyra korfilmer om Falsterbo (10m 29s)

Falsterbohus borgruin

I början av 1300-talet flyttade den danska fogden från borgen i Skanör till den nyare borgen i Falsterbo ungefär när sillfisket flyttade till Falsterbo. Här bodde tidvis också

regerande drottning Margareta vars son kung Olof dog 1387 vid 17 års ålder.

Kolabacken

Kolabacken på den sydvästra spetsen av Falsterbo var platsen där Skandinaviens första fyr tändes av munkar på order av den danska kungen år 1222.

Falsterbo kyrka

S:t Gertruds kyrka började byggas på 1300-talet även om det ibland hävdas att Ansgar år 829 besökt platsen. Kyrkan har ett sevärt altarskåp och en tramporgel som fortfarande kan användas.

Andreas Lundbergagården

Falsterbo Museum fick gården som donation 1976. Gården renoverades och anpassades för att användas som museum. Idag används gården för ett flertal evenemang som redovisas i filmen.

Länk till filmen


6. Fem kortfilmer om Skanör (23m 0s)

Skanörs borgruin

Borgen byggdes på 1220-talet och revs i slutet av 1500-talet när det var brist på sten. Utgrävningar 1907–1909 kom tillsammans med den första bilden, ritad av en holländsk sjöfarare, som tecknat av kusten från skeppet på Öresund på slutet av 1500-tale, att ge en uppfattning om hur borgen såg ut.

Skanörs kyrka

När Skanörs kyrka S:t Olof byggdes på 1200-talet såg den annorlunda ut och under åren har den förändrats. Här tog befolkningen skydd under översvämningen 1872 då man lade bräder på bänkryggarna för att komma högre.

Skanörs Lejongula Rådhus

Berättelsen om hur rådhuset kom till och om dess användning fram till Nutid. Här fanns såväl polismakten i form av sex man på 1930-talet och med arrestlokal i källaren. Rådhuset har stått i stadens centrum i generationer och gör det än idag dock med färre och andra aktiviteter.

Skanörs stubbamölla

Möllan finns på bild tecknad genom kikare från ett holländskt skepp på slutet av 1500-talet. Åldersbestämning av gammalt trämaterial visar att möllan är mycket äldre än så. Efter renoveringar har den nu återfått vad man tror är ursprungligt utseende. Särskilt vid midsommar pågår festligheter framför möllan även idag.

Skanörs Bredeväg

Innan Skanörs hamn byggdes användes utloppet i Höllviken av en bäck med källa nära stadens torg som tilläggsplats för fartyg. Det var här som Hansans koggar ankrade upp och lasten, som ofta bestod av salt och sill, flyttades på pråmar som drogs av hästar till en plats nära Skanörs torg söder om kyrkan.

Länk till filmen


7. Tre aktiviteter i tiden på Falsterbonäset (36m 18s)

Margaretadagarna I Skanör

Dokumentär på önskan av Vellinge kommun.

Gåsavallning I Skanör

Varje sommar vallas gässen vid Gästis av en gåsatös och en gåsapåg. Den särskilda övergången för gäss lär vara unik.

Barnens Vasalopp

I Skanör körs Barnens Wasalopp för barn av skolelever på mellan 5 och 7 år. Att barmen är engagerade framgår tydligt. Föräldrar och andra får ett glatt minne av dagen på Bäckatorget i Skanör med ditforslad snö.

Länk till filmen


Långfilmer


8. Bygget av Falsterbokanalen (42m 20s)

Bygget filmades 1939-1941 av Försvarsmakten och filmen var hemligstämplad till slutet på 1990-talet då den köptes av Vellinge kommun med alla rättigheter. Originalfilmen digitaliserades (frame-scanning) 2014 med ett betydligt bättre resultat än med äldre metod. Filmen saknade ljud men har försetts med trovärdigt miljöljud och kommentar.

Länk till filmen


9. Skanör – Falsterbo 1930-1980 (59m 56s)

Falsterbo museums egna filmer, som genom åren donerats till muséet, genomgick en ny modern skanning 2013. Det bitvis mycket dåliga smalfilmsmaterialet renoverades och fick trovärdigt miljöljud och kommentar lades på.

Länk till filmen

.

10. Från Sillatid till Nutid. (69m 56s)

Historisk teater framfört framför Skanörs rådhus under Margaretadagarna 2001 och 2002. Föreställningen var mycket populär.

Länk till filmen