index


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


   Välkommen till 

  Falsterbonäsets

 Museiförening.

     

       
Museet är nu stängt för säsongen. Vi tackar alla besökare och önskar er välkomna nästa år.Falsterbo museum


Museet drivs av Falsterbonäsets museiförening som bildades 1930 av Göran von Essen, Eric Hester och Gustav Christersson.

Den hette ursprungligen Falsterbo Naturskydds- och Fornminnesförening, men bytte till sitt nuvarande namn 1968. Från början drev man museiverksamheten i Gulegård vid Gamla torg i Falsterbo och det nuvarande museet byggdes 1940. Det har sedan  vid flera tillfällen gjorts tillbyggnader och 1977 utvidgades verksamheten med Andreas Lundbergagården vid Östergatan i Falsterbo.

Fynd från arkeologiska undersökningar i Falsterbo och Skanör finns huvudsakligen på Statens Historiska museum i Stockholm och på Historiska museet och Kulturen i Lund. Falsterbo museum har dock en mängd fynd och byggnadsmodeller som berättar mycket om städernas historia.

Andreas Lundbergagården


Gården som ligger på Östergatan 10 är den äldsta och bland de intressantaste gårdarna i Falsterbo. Något ursprungligt byggnadsår finns inte. De olika längorna har byggts under olika perioder och den äldsta redan på 1600-talet. Skepparen Andreas Lundberg köpte gården på dödsboauktion den 2 februari 1857 efter Swen Nilsson och hans maka Sara Elisabeth Grise och han gav därmed namn åt gården. Den hade tidigare gått under namnet Sven-Nilsa-gården.

Andreas Lundberg avlider den 3 juli 1869 och gården drivs vidare av änkan Karna Jönsdotter Möller och deras sex barn. Den dåliga ekonomin efter Andreas död gör att änkan säljer södra delen av gården. Denna södra länga är fortfarande i privat ägo. Karna avlider 1909 och de fem barn som är i livet ärver gården. Sonen Nils köper ut sina syskon 1910, men dör själv endast nio år senare och systrarna Bothilda, Augusta (gifte sig och flyttade till Limhamn) och Ellida är nu ensamma gårdens ägare. Brodern Henrik är visserligen också delarvinge, men befinner sig sedan länge på okänd ort och har inte hört av sig på många år. Han förklaras därför 1924 som död av Rådhusrätten.

De tre systrarna äger nu gården och bor på den, men säljer den 1928 till systern Ellidas dotter Ebba Brandt. Hon bär efternamnet Brandt efter sin fader, kustroddaren Carl Otto Brandt. Ebba gifter sig aldrig och bodde efter modern Ellidas död 1946 ensam på gården.

För att gården skall bestå testamenterar hon den till Falsterbonäsets Museiförening och sedan hennes död i december 1976 drivs gården vidare som en del av Falsterbo Museum. Gården har restaurerats och är nu ett levande museum. Östra längan används sommartid för konstutställningar.Medeltida Falsterbo